Бид 1983 оноос хойш өсөн нэмэгдэж буй дэлхийд тусалдаг

Гинжин хэлхээний хашаа